Prize results

10 公里成績 (個人)
10K Results (Solo)
10km 男子青年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0374 Yeung Lok Hei 楊樂希 00:33:38
2 A0036 Fok Yui Hang 00:34:21
3 A0326 Wong Lok Wang 王濼泓 00:36:26
10km 男子成年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0346 Chi Keung Chan 陳自強 00:36:53
2 A0100 Tse Mo pang 謝武鵬 00:36:56
3 A0120 MORENVAL THIBAULT 00:37:06
10km 男子壯年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0202 wong yuk hei Gump 黃旭曦 00:35:44
2 A0222 Kak ah Kwok 郭極雅 00:35:50
3 A0235 Tse Chun Hung 謝振雄 00:35:56
10km 男子先進組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0139 NG WAI KEUNG 吳偉強 00:37:07
2 A0145 Hui Sin Yu 許先裕 00:38:13
3 A0131 Chum Tik ho 覃迪豪 00:38:42
10km 男子元老一組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0300 MATSUKI EIJI 松木 永治 00:37:50
2 A0296 YAM Kit man 任傑文 00:40:47
3 A0312 Lau Chun Pong 00:42:32
10km 男子元老二組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0319 Leung Kwong 梁光明 00:42:45
2 A0320 Yung Cheung Ching 容長清 00:50:10
3 A0323 yu hin man 余顯文 00:50:34
10km 女子青年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0365 Lo Ho Yan Yanni 00:40:56
2 A0343 Sung Pui Yan 宋佩恩 00:45:16
3 A0071 Tso Stephanie Wing Sum 曹穎心 00:46:52
10km 女子成年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0018 Yan Chi Yee 00:37:44
2 A0019 FUNG KELLY 00:41:01
3 A0017 Poon Wai Yin 藩蔚妍 00:45:27
10km 女子壯年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0276 Wong Yuen Ting 黃婉婷 00:41:25
2 A0060 Eramela Elaine 00:41:40
3 A0341 Leung Chui Ting Tracy 梁翠婷 00:47:19
10km 女子先進組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0038 Yeung Wai Ming 楊惠明 00:43:05
2 A0340 Ah ping Cheng 鄭亞萍 00:43:10
3 A0032 GAO LINGLI 00:43:29
10km 女子元老一組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0067 Ding Hiu YING crystal 00:49:32
2 A0342 Ngan Lok Si 顔樂思 00:52:52
3 A0061 Lo King Man 00:53:05
10km 女子元老二組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0068 Yeung Wing Han 楊詠嫺 00:58:16
2
3
10 公里男子/女子總成績
10K Men/Women Results
10km 男子總成績
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0374 Yeung Lok Hei 楊樂希 00:33:38
2 A0036 Fok Yui Hang 00:34:21
3 A0202 Wong Yuk Hei Gump 黃旭曦 00:35:44
10km 女子總成績
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 A0018 Yan Chi Yee 00:37:44
2 A0365 Lo Ho Yan Yanni 00:40:56
3 A0019 FUNG KELLY 00:41:01
10 公里接力賽成績
10K Relay of 2 Results
10km Relay of Men
Team Position
隊伍排名
Team Code
隊伍編號
Leg Pos Bib
跑手號碼
English Name
英文姓名
Chinese Name
中文姓名
Leg Time
時問
Team Time
隊伍時間
1 R1007 1 R1007a WONG Tse Kwong 黃子光 00:18:47 00:36:28
2 R1007b WONG Pui To Anson 00:17:41
2 R1002 1 R1002a LI Hok Yee Terence 00:18:54 00:38:06
2 R1002b LAU WAI KEE RICKY 00:19:12
3 R1009 1 R1009a Fung Kin Long 馮健朗 00:22:14 00:41:12
2 R1009b Lo Chun Lam 00:18:59
10km Relay of Women
Team Position
隊伍排名
Team Code
隊伍編號
Leg Pos Bib
跑手號碼
English Name
英文姓名
Chinese Name
中文姓名
Leg Time
時問
Team Time
隊伍時間
1 R1022 1 R1022a Lam Tok Ling Lam Tok Ling 00:28:52 00:56:54
2 R1022b Mok Po Chu 00:28:03
2 R1023 1 R1023a Yuen Sze wing 袁詩詠 00:25:52 01:00:45
2 R1023b Yiu Man Wai 00:34:54
3 R1021 1 R1021a Tsang Yan Sim Tsang Yan Sim 00:31:06 01:02:37
2 R1021b Lee Sze Man 00:31:31
10km Relay of Mixed
Team Position
隊伍排名
Team Code
隊伍編號
Leg Pos Bib
跑手號碼
English Name
英文姓名
Chinese Name
中文姓名
Leg Time
時問
Team Time
隊伍時間
1 R1006 1 R1006a Ho Sandra 何德詩 00:19:50 00:38:22
2 R1006b Lee Chu Wai 00:18:32
2 R1004 1 R1004a Ng Sau Man 吳秀雯 00:22:21 00:39:59
2 R1004b Tse Chun Hung 00:17:39
3 R1012 1 R1012a Wong Ka Kui 00:23:54 00:40:43
2 R1012b Leung Hoi Man 00:16:50
10 公里隊制成績
10K Team Results
10km Team
Team Position
隊伍排名
Team Code
隊伍編號
Leg Pos Bib
跑手號碼
English Name
英文姓名
Chinese Name
中文姓名
Leg Time
時問
Team Time
隊伍時間
1 三五晨運友 1 A0274 Lam Kwong Ki 00:38:08 02:39:23
2 A0273 Ip Warren Wai Lun 葉偉倫 00:38:29
3 A0186 Lai Joseph 00:40:43
4 A0187 Au Nelson 00:42:05
5
6
2 Snapshot Sprinters 1 A0122 Wong Sor Lam Danis 王疏林 00:38:48 02:40:51
2 A0275 KONG Cheuk Ho 江卓豪 00:38:50
3 A0276 Wong Yuen Ting 黃婉婷 00:41:25
4 A0123 李 沛良 李沛良 00:41:51
5
6
3 MotionT 1 A0374 Yeung Lok Hei 楊樂希 00:33:38 02:53:21
2 A0376 鍾 展鏜 鍾展鏜 00:42:26
3 A0373 劉 裕番 劉裕番 00:47:55
4 A0371 陳 振楠 陳振楠 00:49:23
5 A0375 楊 昊天 楊昊天 00:49:36
6 A0372 陳 思明 陳思明 00:51:47
5公里成績 (個人)
5K Results (Solo)
5km 男子青年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5079  GURSEWAK SARAO 高健 00:16:47
2 B5064 Tsang Siu ao 曾兆鰲 00:17:30
3 B5078 WAN  TO YIN 溫道賢 00:18:49
5km 男子成年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5023 Yeung Ho Yan 00:16:50
2 B5026 Cheng Yun Wa 00:17:28
3 R1005a Leung Kim Hin 梁劍軒 00:18:00
5km 男子壯年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5042 CHUNG TAK LUN 00:17:07
2 B5045 Lau Man Chun 劉文俊 00:18:25
3 B5047 Chan Cheuk Man 陳焯文 00:18:37
5km男子先進組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5030 Chow Tin Fat 周田發 00:17:20
2 B5039 Chan Wai Kei 陳煒基 00:17:42
3 B5077 LUI LIT HUNG 雷烈洪 00:20:19
5km 男子元老一組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5059 Yip kam kwong 葉錦光 00:18:45
2 B5060 Leung Tung Hoi 梁東海 00:21:19
3 B5055 WONG TAI CHUN MARK 00:21:52
5km 男子元老二組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5061 Kwok Wing Sing 郭永勝 00:20:36
2 B5063 Young Ivan 00:30:25
3 B5062 YIP KEE LEUNG 葉紀良 00:32:56
5km 女子青年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5022 Jen Yan Tung 鄭欣彤 00:24:34
2 B5074 So Hoi Ying 蘇凱瑩 00:32:23
3
5km 女子成年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5004 Law Kwan Wai 00:20:52
2 B5003 Ho Lok Yin 何洛然 00:31:06
3 B5006 Yu Li Ping 余麗平 00:31:36
5km 女子壯年組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5015 Ma Hoi Yi Melody 馬凱儀 00:20:15
2 B5017 Poon Kay 00:20:46
3 B5072 Lee Sueann 00:22:20
5km 女子先進組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5071 Chung Sau ping 鍾秀萍 00:20:01
2 B5008 Chan Sze Ching Margaret 陳師正 00:22:57
3 B5013 Lee Ching Sze Susana 李靜思 00:23:14
5km 女子元老一組
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5020 Yim Mei Shan Lydia 00:24:52
2 B5073 Leung Michelle 00:25:48
3 B5021 Ling S.S 00:29:58
5 公里男子/女子總成績
5K Men/Women Results
5km Men Overall
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5079 GURSEWAK SARAO 高健 00:16:47
2 B5023 Yeung Ho Yan Yeung Ho Yan 00:16:50
3 B5042 CHUNG TAK LUN 00:17:07
5km Women Overall
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 B5071 Chung Sau ping 鍾秀萍 00:20:01
2 B5015 Ma Hoi Yi Melody 馬凱儀 00:20:15
3 B5017 Poon Kay 00:20:46
3公里成績 (個人)
3K Results (Solo)
3km Boys Youth 1
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 C3017 LAU YAT HEI 劉溢熙 00:10:10
2 C3019 Ma Chun Yin 馬偉全 00:10:14
3 C3061 Wong Chun Hei 黃俊熙 00:10:17
3km Boys Youth 2
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 C3025 KWOK CHUNG HIN 郭誦軒 00:09:58
2 C3029 Kung Pak Hang Donald 龔柏恆 00:10:18
3 C3070 KONG Ying Ming 江英明 00:10:29
3km Girls Youth 1
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 C3041 Chan Hok Ting 陳學婷 00:13:56
2 C3032 Ng Sum Lui 吳心蕾 00:13:56
3 C3006 Leung Wai Kwan 梁慧君 00:13:56
3km Girls Youth 2
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 C3013 Leung Hun Sum 梁幸心 00:13:21
2 C3012 Chan Venice 陳尉僑 00:14:14
3 C3042 Li Cheuk Lam 李卓琳 00:15:22
3 公里男子/女子總成績
3K Boys/Girls Results
3km Boys Overall
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 C3025 KWOK CHUNG HIN 郭誦軒 00:18:47
2 C3017 LAU YAT HEI 劉溢熙 00:18:54
3 C3019 Ma Chun Yin 馬偉全 00:19:50
3km Girls Overall
Position
組別排名
BIB
號碼
Name
姓名
Chinese Name
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 C3013 Leung Hun Sum 梁幸心 00:13:21
2 C3041 Chan Hok Ting 陳學婷 00:13:56
3 C3032 Ng Sum Lui 吳心蕾 00:13:56